Jan Rune Gaustad fikk medhold i sin appell

16.03.2010
Artikkelbilde

Jan Rune Gaustad fikk medhold av appellkomiteen angående sin straff ilagt av dommerkomiteen på Drammen Travbane den 15. februar. Dermed slettes hans bot på 1000 kroner og en ukes utelukkelse.

Appellkomiteens vurdering: 
Appellkomiteen konstaterer at det på domstidspunktet ikke forelå noen protest fra ”fornærmede” kjører Kristian Malmin. Dommerne traff således sin avgjørelse av eget tiltak. Appellkomiteen får avspilt de foreliggende videoer et utall ganger, både før, under og etter avhørene av Gaustad og Humlebekk. Komiteen er delt i sin bevisvurdering, i et flertall og et mindretall. Mindretallet finner at Jan Rune Gaustad i sitt sporskifte går for langt ut, og derved forårsaker at Malmins hest blir sjenert. Flertallet finner derimot at insidenten skyldes at Malmins hest (Vosseprinsen) bryter noe innover fra sitt fjerdespor, og at dette er foranledningen til eventuell kontakt mellom ekvipasjene. Konklusjonen blir således at Jan Roar Gaustad etter flertallets oppfatning ikke kan lastes, og at den foreliggende dommeravgjørelse blir å oppheve.

Les hele slutningen her