- Rekruttering er stikkordet

12.03.2010
Artikkelbilde
Bjørn Maaseide

Norsk Rikstoto arrangerte fredag et presseseminar hvor temaet var rekruttering. Både når det gjelder nye hesteeiere og spillere. De hadde blant annet invitert sandvolleyball stjernen Bjørn Maaseide, som fortalte om sine erfaringer både som toppidrettsutøver og forretningsmann.

Bjørn Maaseide hadde en klar filosofi på hvordan man kan klare å fylle en stadion. Han mente man i første rekke måtte ha en miljø- og salgsstrategi. Man må ha handlekraft og ikke minst hardt arbeid. Timingen må være riktig og man må ha flinke medarbeidere. Han la også vekt på å ta vare på de gode medarbeiderne. Mye av hans suksess skyldes at han har hatt meget flinke folk rundt seg. Det å ha fokus på det som er viktig, mente han også var avgjørende for å lykkes. Et godt samarbeid med media og det å skape profiler la han også vekt på. Han mente travsporten burde legge store resursser på de som ikke er interessert i trav. Det er blant dem man kan hente nye kunder.

Tom Horpestad fortalte om RixFM-hesten og konseptet rundt dette. Kort fortalt går dette konseptet ut på at man blir hesteeier med en innsats på 300 kroner. Hver hest blir delt opp i tusen andeler. De trenerne som blir valgt ut får 300.000 kroner til disposisjon. Dette beløpet skal dekke innkjøp og kostnader i ca. et år. På slutten av sesongen blir hesten solgt på auksjon. I Sverige har dette konseptet blitt meget populært. Alle andelene i år ble solgt på 33 timer.

- Vi har planer om å ansere dette konseptet fra 2011. I første omgang blir det snakk om fem travhester og en galopphest. Vi kommer i stor grad til å kopiere det svenske konseptet. Vi har meget god tro på dette konseptet, bekreftet DNTs generalsekretær Ivar Egeberg.