To nye positive dopingprøver

06.05.2010
Artikkelbilde
Lome Kongen avla positiv dopingprøve etter dette seiersløpet.

Lome Kongen og Glaziers Broadway har avlagt positiv dopingprøve. Begge prøvene inneholdt stoffet metylprednisolon. Lome Kongen avla positiv dopingprøve etter seieren i 1. løp på Bjerke Travbane den 14.april. Lome Kongen trenes av Ola Engevold, Tangen. Glaziers Broadway avla positiv prøve etter 1.løp den 8.april på Bjerke. Glaziers Broadway trenes av Thomas Persson, Lunner.

Metylprednisolon er et glukokortikoid (kortisonpreparat) som er markedsført til mennesker i Norge bl.a. i preparatet Depo-Medrol. Depo-Medrol  inneholder metylprednisolonacetat. Dette er et depotpreparat med lang virkningstid og svært lang sporbarhet, derfor har de nordiske travorganisasjonene frarådet at det brukes til løpshest.

B-prøven er sendt for verifisering.

Hestene er suspendert som følge av den positive prøven.

Dette er saksgangen i dopingsaker:
1) DNTs administrasjon varsles av Veterinærinstituttet (VI) om at A-prøven er positiv, VI varsler deretter snarest mulig DNTs antidopingutvalg (ADU) som starter sine innledende undersøkelser.
2) B-prøve sendes til laboratoriet for verifisering.
3) Hesten suspenderes inntil resultat av B-prøven foreligger (2-3 uker).
4) Når ADU har utført sine innledende undersøkelser offentliggjør DNT at det foreligger en positiv dopingprøve.
5) Ved negativ B-prøve oppheves suspensjonen av hesten. Ved positiv B-prøve må negativt resultat av ny prøve (C-prøve) foreligge, før suspensjonen av hesten kan oppheves. Denne prøven skal betales av hestens eier/trener.
6) Når ADU har utredet saken, sendes den til DNTs styre som avgjør om saken skal anmeldes  til DNTs domskomité, som er DNTs dømmende organ.
7) DNTs domskomité avsier dom i saken.
8) Alvorlige brudd på forskrift om forbud mot doping av hest skal meldes til Mattilsynet.