Regler for mønstringsløp 2010

04.05.2010
Artikkelbilde
Azeem med sin trener Erik Killingmo i sulkyen er en lovende tre-åring. Han travet sitt mønstringsløp den 9. desember i fjor.

Enkelte er allerede i gang med å kjøre mønstringsløp. Reglene for 2010 er som følger:

Mønstringsløpsregler for norskfødte hester født 2008

1. Mønstringsløp kjøres på norske baner i perioden fra 1. mai til 31. desember 2010.
2. Tidsintervall varmblodshester er 1.25.0 - 1.35.0, og for kaldblodshester 1.45.0 - 2.05.0. Oppnådd kilometertid blir ikke registrert som offisiell tid.
3. Hester som ikke overholder den oppgitte tidsramme får ikke godtgjørelse.
4. Distanse. Minimum 1600 m – voltestart.
5. Hver hest kan starte inntil tre ganger, men får godtgjørelse for ett løp.
6. Alle hester som fullfører innenfor tidsrammen, uten å være rapportert eller diskvalifisert, får en økonomisk godtgjørelse på kr 10.000. Ytterligere kr 6.000,- utbetales ved godkjent prøveløp dersom denne starten er gjort senest 30.4.2011. Godtgjørelsen utbetales i sin helhet til hestens eier. Den tillegges ikke hestens grunnlag, og det utbetales ikke oppdretterpremier av godtgjørelsen.
7. Dersom prøveløp kjøres før mønstringsløp, utbetales kun godtgjørelse for prøveløp.
8. Alle hester må benytte langvogn.
9. Rene 2-års løp som premieløp eller totalisatorløp kan kjøres i perioden 1. november til 31. desember 2010.

I henhold til norsk/svensk kaldblodsavtale kan norskfødte kaldblodshester også starte ”premielopp” på svenske baner. Dette må være godkjent etter svenske regler, og hesteeier får utbetalt norsk godtgjørelse etter ovenstående regler.

Fortsatte unghestfremganger
Den økte satsingen som har kommet norskfødte unghester til del de siste årene gir stadig positive resultater. Fra sommeren 2008 har satsingen gjennom DNTs unghestserie økt betraktelig. En nærmere studie av 2006-årgangen viser fortsatte fremganger på de fleste måleparametere. Kaldblods 3-åringene økte sin startprosent fra 28 i 2008 til 31,7 i 2009. Startfrekvensen per startende avkom økte fra 5,67 starter i 2008 til 5,97 starter i 2009. En liten nedgang hadde vi på antall hester som tjente over 200.000 fra 15 i 2008 til 12 i 2009. Nedgang var det også i antall hester som tjente over 100.000 fra 29 til 25. Gledelig var det derimot at antallet hester med over 50.000 innkjørt økte fra 53 til 64.
På varmblodssiden er tallene enda mer interessante. Startprosenten økte fra drøye 43 i 2008 til 46 i 2009. Dette er den høyeste startprosenten vi har hatt i moderne tid, og dermed sannsynligvis den høyeste startprosenten vi har hatt noen gang, på de norskfødte 3-åringene. Startfrekvensen økte fra 6,71 til 6,83. Antall 3-åringer med over 200.000 innkjørt økte fra 11 til 13. Over 100.000 innkjørt økte fra 32 i 2008 til 38 i 2009. Antallet som kjørte inn over 50.000 økte fra 73 i 2008 til hele 107 hester i 2009. Antall hester som kjørte inn over 50.000 utgjør dermed over 30 prosent av de startende 3-åringene og 14 prosent av hele årgangen. Det ser ut som om norske hesteeiere og trenere har respondert på den økte unghestsatsningen. Terminliste for hele unghestserien 2010 finner du her