ENDRING AV INKASSORUTINER

22.05.2010
Artikkelbilde

Fra 25 mai vil DNT i henhold til bestemmelsene i inkassoloven §9a og b, endre antall purringer før utestående sendes til inkasso.

14 dager etter forfall vil vi oversende en purring/inkassovarsel til de som ikke har betalt utestående. Deretter blir saken oversendt Kredinor for inndrivelse.

 

DNT har ca 1,5 mill.kr utestående, som er under behandling hos inkassoselskapet. Dette utgjør ca 780 saker og mer enn 50 % av disse er småbeløp mellom 0 og 500 kr. 

Kostnadene med inkasso er unødvendige utlegg for DNT, som arbeider for å bedre hesteeiernes vilkår.  Vi ønsker med en innskjerping av inkassorutinene å få bort flertallet av sakene,

I de tilfeller hvor inkassosak blir iverksatt foretar vi en sperring av eiers konto for alle hester som er registrert på samme person. Denne oppheves ikke før hele kravet  er innbetalt. Etter 1.6. 2010 vil alle som har inkassosaker  inkludert salærsaker bli sperret fra alle tjenester hos DNT.

Vi oppfordrer derfor til at forfallsdatoen  blir overholdt.  I motsatt fall vil det føre til ekstragebyr som i mange tilfeller overstiger selve hovedkravet.