Kaldblodsutvalget

11.05.2010
Artikkelbilde
Eldsiri er ei flott hoppe

DNTs styre satte i fjor høst ned et utvalg som skulle jobbe med en tiltakspakke for kaldblodshesten.

Utvalget har hatt tre møter så langt og la frem noe av de har jobbet med i forbindelse med fagseminaret dagen etter Generalforsamlingen.

Fokus på hoppene
DNTs styre hadde en gjennomgang av det foreløpige arbeidet under sitt styremøte forrige onsdag. Blant de temaer som var diskuterte la styret vekt på å bedre forholdene for hoppene. Neste møte i kaldblodsutvalget blir 20. mai. DNTs styre skal behandle kaldblodsutvalgets forslag til tiltak under sitt styremøte i juni. Her kan du se igjennom faktainformasjonen som utvalget la frem under seminaret søndag 18. april. Trykk her