Frivillig testing etter leddbehandling med kortison

20.05.2010

Hester som er behandlet med triamcinolonacetonid (Kenakort-T), betametason fosfat/acetat (Celeston Chronodose) og metylprednisolonacetat (Depo-Medrol) i ledd eller behandlet med intramuskulær injeksjon med deksametason isonicotinat (Vorenvet), kan nå testes for å fastslå at de er fri for rester av behandlingen før start.

Urinprøve kan sendes inn en gang pr uke fra 29. dag etter behandlingen. For å delta i ordningen må behandlende veterinær eller hestens trener kontakte DNTs veterinær, og hestens behandlingsjournal oversendes.

Les mer her

Rekvisisjon for innsendelse av prøver