Forberedelse til beiteslipp

12.05.2010
Artikkelbilde

Å gå på beite er den mest naturlige levemåten for en hest.  Hesten har behov for bevegelse, sosial kontakt og å lete etter næring.  Beiteperioden er hestens beste tid i løpet av året, ikke la den gå glipp av den.

”Artikkel hentet fra www.rikstotoklinikkene.no

 • Vann: Sørg for at hesten din alltid har tilgang på ferskt vann.  En 500 kg hest drikker vanligvis mellom 20-30 l vann om dagen.  Mange hester drikker ikke fra ”naturlige” vannkilder som dammer eller sjøer.  Kontroller vannkilden daglig og hold den ren.
 • Beitekvalitet: Sørg for at det er nok fôr tilgjengelig til din hest og at det holder en god kvalitet. Det kan være stor variasjon i beites sammensetning av gress og andre vekster. Disse har ulikt næringsinnhold. På sensommeren og etter tørkeperioder kan fôrtilgangen være for liten og da trenger hesten ekstra tilskudd av fôr. Det hjelper på beitekvaliteten hvis man bytter beite på forsommeren og sensommeren. Gamle hester, hopper med føll som dier og hester i hard arbeidstrening får ikke dekt sine næringsbehov på beitet alene. Og trenger derfor tilleggsfôring.
  •  Beskyttelse mot sol, vind, regn og fluer: Det er viktig at hesten har tilgang på skygge under varme solrike sommerdager. Husk at solen flytter seg i løpet av dagen. Og at tilgangen på skygge skal gjelde gjennom hele dagen. Hvis det ikke er et naturlig sted som hesten kan søke ly under trenger den et overbygd sted. Gamle hester og unge føll er ikke like flinke til å regulere temperaturen sin og kan derfor ha behov for å stå innendørs den varmeste perioden på dagen. Fluer kan være til stor plage for hesten. Det finnes ulike beskyttelsesmidler og beskyttelsesutstyr som kan kjøpes til hesten din. Har hesten din sommereksem skal den ha på seg et fluedekken.
  • Sikring av beitet: Før beiteslipp skal gjerdet være i perfekt stand.  Det skal holde hesten din innenfor et avgrenset område, men det skal ikke kunne skade den.  Alle påler og tråder skal være stramme.  Ingen spikre, skruer eller lange tråder skal stikke ut.  Hver sommer oppstår det altfor mange skader på grunn av dårlige gjerder. Det kan bli alvorlige skader som blant annet avrevne sener, og noen lar det seg ikke helbrede.  Løse strømbånd, piggtråd eller sauegjerder er som oftest årsaken til slike skader.  All piggtråd må fjernes.  Dette er lovpålagt og forankret i forskrift om hestevelferd. Kontroller gjerdet flere ganger i løpet beitesesongen og reparer det ved behov. Et godt gjerde er viktig for hestens sikkerhet. Hele beitet må sees gjennom slik at eventuelle brønner, kumlokk eller dype grøfter sikres før hestene slippes på det.
  • Høver: Som regel kan man ta av skoene under beitesesongen.  Men noen hester har dårlig kvalitet på høvene sine og må gå med sko. Hovsmed må verke hestens høver hver 5-6 uke. Under fuktige somre oppstår det mye fuktig leire og hesten kan få hovproblemer. Hesten må da flyttes på tørrere beiter og høvene trenger ekstra stell i en periode.
  • Overbeiting: For stort antall hester på for lite beiteområde fører til økt smittepress fra parasitter og dårlig utnyttelse av beitet.  Overbeiting kan ødelegge jorden og plantebunnen.
  • Sosialisering og gruppe dynamikk: Hester er flokkdyr og bør derfor ikke plasseres alene over lengre perioder. Når hester som ikke kjenner hverandre fra før slippes sammen kan konfliktkamper oppstå. Slike rangeringskamper kan pågå i uker. Hester som er for dominante kan være et problem for hester lengre ned på rangstigen. Man må være tilstede når en ny hest introduseres i gruppen slik at man har mulighet til å skille dem hvis det blir for voldsomt. Husk egen sikkerhet først. Det er viktig å skape en gruppe med harmoni og gi hestene et stort område slik at de kan søke tilflukt fra den dominante. Slipp kun hesten din i en gruppe den trives i. Husk at fjorårets hingster kan bli kjønnsmodne i løpet av sommeren, disse bør derfor settes separat fra hoppene.
  • Vaksinasjon og parasitter: Alle hester på beite skal være vaksinert mot hesteinfluensa og stivkrampe.  Hesten skal behandles mot parasitter minst 1 uke før beiteslipp.  Det er viktig å fjerne møkk fra beitet. Blir møkka liggende øker smittepresset på beitet. Dette er derfor viktig for å forebygge høyt smitterisiko mellom hestene. Hvis et beite har blitt benyttet mange år på rad kan smittepresset på beitet være stort og hestene kan trenge behandling mot innvollsorm under beiteoppholdet.

  • Slått og vanning: Å slå ned utvokst gress og planter i løpet av sommeren kan øke oppvekst av ferskt gress og planter. Om mulig vil vanning øke veksten og næringsverdien på beitet. 
  •  Fôrbytte: Alt fôrbytte skal skje gradvis.  Hvis man slipper hesten direkte fra vinterfôring og over til ferskt gress kan risikoen øke for kolikk og forfangenhet.  Fortsett med vanlig vinterfôring og slipp hestene på det grønne gresset kun en kortere tid i starten.  Øk deretter tiden gradvis samtidig som du reduserer mengden med vinterfôr. Det er god rutine å gjøre denne overgangen i løpet av 10-14 dager. Det er størst risiko for forfangenhet om våren og høsten. Har hesten din vært forfangen før, rådfør deg med din veterinær om det er aktuelt å sette hesten på beite.  Hester med forfangenhet kan faktisk gå med munnkurv under kritiske perioder.  Sørg for at hesten din beholder holdet sitt og kondisjonen. Unghestene skal fortsette normal vekstutvikling.
  •  Saltslikkestein eller mineralblanding: Hesten må ha tilgang til saltslikkestein eller mineralblanding fordelt over flere steder på beitet.
  • Tilsyn: Husk at selv om hesten er sluppet på beite trenger den jevnlig tilsyn slik at eventuelle skader som oppstår på beite eller sykdom oppdages.
  • En generell helsesjekk: kan være lurt før beiteslipp slik at man vet at hesten er frisk.
  • Tannsjekk: Hvis det er lenge siden siste munnhuleundersøkelse og tannrasp bør dette gjøres før beiteslipp. Slik at hesten klarer å tygge gresset godt, ikke har smertefulle sår i slimhinnen, og dermed får en mer optimalt fôrutnyttelse.

   ”Les andre artikler om hestens helse på RKBs fagblogg www.rikstotoklinikkene.no