Feilstillinger på bein hos føll og unghester

20.05.2010
Artikkelbilde

Feilstilling på bein er avvik fra knokkelens akse sett forfra. Avviket kan være lateralt/ utover eller medialt/ innover og skjer i forbindelse med et ledd. Lateralt avvik betegnes valgus og medialt avvik betegnes varus. Ledd som ofte er rammet er fremkne/ carpus, koden eller hasen.

”Artikkel hentet fra www.rikstotoklinikkene.no

Ved carpus valgus vil beinet nedenfor carpus peke utover. Det er viktig å skille feilstilling fra aksen ifra ”tå ut” eller ”tå inn” stilling . Det kan være mange årsaker til feilstillinger. Tidligfødte eller underutviklete føll kan ha mangelfull forkalkning av knoklene i fremkne eller hasen. I tillegg kan de ha slapt støtteapparat som ligamenter og sener rundt leddene. Og de kan ofte være født med feilstilling eller utvikle dette i ung alder. Utvikling av feilstilling hos føll kan skyldes forskjell i veksthastigheten på utvendig og innvendig side av knokkelen. Forskjell i veksthastigheten kan skyldes overbelatsning på vekstsonen, skade av vekstsonen eller betennelse i vekstsonen. I tillegg kan mineral ubalanse, diettfaktorerer, miljøfaktorer og arv være medvirkende årsaker. De fleste føll er født med en mild carpus valgus og en tå ut stilling. Dette vil normalt rette seg etterhvert som føllet vokser til.

Undersøkelse:
Hvis du lurer på om føllet ditt har en feilstilling bør veterinær kontaktes. Føllet vil da bli undersøkt stående og gående. Det er viktig at føllet står riktig når det blir vurdert slik at nedre delen av beinet er plassert rett under den øvre delen. For å få en objektiv gradering på feilstillingen  må det tas røntgenbilder.

 

Behandling:
Avhenger av graden av feilstilling. Det er viktig å komme tidlig i gang med behandling, for all korrigering må skje under knokkelens vekstperiode. Nedre vekstsone på pipa avtar i vekst etter 3 måneders alder. Mens vekstsonen i nedre del av radius (knokkelen over fremkne) og nedre del av tibia (knokkelen over hasen) avtar i vekst etter 6 måneders alder.  Veksthastigheten er større jo yngre hesten er og avtar kraftig i løpet av det første leveåret. Behandlingsalternativene er kirurgisk eller konservativt. Kirurgisk kan man sette skruer gjennom eller over vekstsonen på den siden som vokser for rakst. Dette vil hemme veksten på denne siden slik at den andre siden rekker å komme etter. Skruene må deretter fjernes når beinet har rettet seg, slik at videre vekst kan skje normalt igjen. Man kan også velge å fremme veksten på den siden som vokser sakte, dette gjøres da ved å løsne beinhinnen på denne siden. Oftest utføres begge inngrepene samtidig. Konservativ behandling kan bestå av begrenset bevegelsesfrihet, bandasjering, trimming av hoven eller spesialskoing, diettforandringer og betennelsesdempende middel. Konservativ behandling prøves først i de fleste tilfeller, men der det er mer enn 15 graders avvik er kirurgi indisert med en gang.

Prognose:
Avhengig av grad på feilstilling og når problemet blir oppdaget. Som det fremkommer ovenfor er det viktig at problemet blir oppdaget når føllet er ungt og at man kan komme i gang med behandling før vekstsonene lukkes.

 

”Les andre artikler om hestens helse på RKBs fagblogg www.rikstotoklinikkene.no