Viktig om kortison!

11.06.2010

På møte i NEMAC (Nordic Equine Medication and Antidoping Committee) i København 8. og 9. juni ble det lagt fram foreløpige resultater fra den svenske frivillige testingen av hester leddbehandlet med glukokortikoider.

På bakgrunn av dette kom komiteen fram til noen råd til veterinærer og trenere ved beregning av karenstid. Det er viktig at testingen fortsatter slik at man kan innhente mere kunnskap om hvor lang karenstid som bør beregnes ved forskjellige behandlinger.

les mer