Styret er positive til kaldblodsutvalgets innstilling

22.06.2010
Artikkelbilde
Merete Johansen, styreleder i DNT

Styret er opptatt av å bedre markedet for salg av kaldblods unghester gjennom å øke antall hesteeiere og innføre tiltak som fremhever hesterasens holdbarhet og satsing på hopper. Styret ber Kaldblodsutvalget om å utarbeide konkrete tiltak i forhold til bedring av markedet for salg av kaldblods unghester innen styremøte 20.8.10.

Følgende er DNTs styre positive til:

1. Avl og oppdrett
Oppdretterpenger
Ordningen med differensierte oppdretterpremier beholdes. Det utarbeides en annen måte å finansiere oppdretterpremier på enn dagens, slik at man kan finansiere en ønskelig økning av dagens oppdretterpremier.

2. Sport

Klasseløp
Innskudd økes på lik linje som for varmblodshestene for kaldblodshester født fra og med 2010. Slik vil da terminoppsettet se ut;
Kriteriet:             Nåværende                                      Ny for årgang født 2010
Åringer:               31.01 – kr. 500,-                               kr. 500,-
2-åringer:            31.01 – kr. 500,-                               kr. 1.000,-
2-åringer:            31.05 – kr. 500,-                               kr. 1.000,-
3-åringer:            31.05 – kr. 1.000,-                           kr. 1.000,-

Derby:                  Nåværende                                      Ny for årgang født 2010
2-åringer:            31.01 – kr. 1.000,-                           kr. 1.000,-
2-åringer:            31.05 – kr. 1.000,-                            kr. 1.500,-
3-åringer:            31.05 – kr. 1.000,-                           kr. 1.500,-
4-åringer:            31.05 – kr. 1.000,-                           kr. 1.500,-

Førstepremie i Norsk Travkriterium beholdes på dagens nivå.
Førstepremie i Norsk Travderby økes til kr 1.000.000.
Det innstiftes et 5-års Derby som kjøres over 3100 meter med to tillegg. Førstepremie på kr 500.000. For å kunne delta i 5-årsløpet må samtlige innskudd til Derby, med unntak av starterklæringsgebyret, være innbetalt.

Alle hoppeavdelingene skal kjøres med minst 50 prosent av førstepremien i åpen klasse.

DNTs Unghestserie
Nye løp/økning i premier i DNTs Unghestserie skal i hovedsak legges til hoppeløp for 3- og 4-årige hopper, samt i åpen klasse for 4-åringer. Flere løp legges inn i V75-rammen. DNTs Unghestserie for kaldblodshester økes med samlet premiesum fra dagens ca. 4.1 millioner til cirka 4.6 millioner.

For å kunne delta i DNTs Unghestserie må hesten fortsatt være startberettiget til minst ett av klasseløpene.

Hoppeløp
Minst 20 prosent av alle V75-løp som kjøres for kaldblodshester skal være forbeholdt hopper.

Hoppeløp i V75 skal kjøres for hopper i alderen 3 til 7 år, og grunnlagsgrensen heves til kr 700.000.

I samtlige storløp med egen hoppeavdeling skal denne kjøres med førstepremie på minst 50 prosent av førstepremie i løpet for åpen klasse.