Rune Wiig fikk 35.000 kroner i bot

08.06.2010
Artikkelbilde

Hesten Mørtvedt Jerkeld avla 3. desember 2009 positiv dopingprøve etter travløp på Bergen travpark samme dag. Den positive A-prøven er senere bekreftet i B- prøven. Ansvarlig innmelder for Mørtvedt Jerkeld til travløpet på Bergen travpark 3. desember 2009 var anmeldte, Rune Wiig.

Rune Wiig dømmes for overtredelse av DNT’s Lov  12-2, 1.ledd nr. 1 a,  jfr. DNT’s Dopingreglement for hest  § 2, 1.ledd, pkt. a), f) og i).  I medhold av DNTs Lov § 12-5, jfr. Dopingreglementets § 9, ilegges følgende sanksjoner :

1. Rune Wiig ilegges en bot stor kr. 35.000,00 (kroner trettifemtusen)

Kjennelsen er enstemmig.

Les hele kjennelsen her