Nytt styre oppnevnt i Norsk Rikstoto

09.06.2010
Artikkelbilde

Landbruks- og matdepartementet har oppnevnt styret for  Norsk Rikstoto . Mattis Asplin fortsetter som styrets leder - sammen med resten av styret.

Stiftelsen  Norsk Rikstoto  endret sine vedtekter fra siste årsskiftet. I tråd med disse blir styret oppnevnt av Landbruks- og matdepartementet etter forslag fra innstillingsrådet i  Norsk Rikstoto . Styret har følgende sammensetning:

Styreleder: Mattis Asplin

Nestleder: Rolf Sæther

Styremedlem: Benthe Løvenskiold Kveseth

Styremedlem: Martha Irene Mjølnerød

Styremedlem: Jens Alm

I tillegg er to styremedlemmer valgt inn blant de ansatte.

Til grunn for Innstillingsrådets arbeid ligger en fordeling av styremedlemmer mellom Det Norske Travselskap, Norsk Jockeyklub og Landbruks og matdepartementet etter en vedtatt nøkkel. Styret har funksjonstid fram til årsmelding og regnskap for 2010 er lagt fram i 2011.

Landbruks- og matdepartementet har oppnevnt styret for  Norsk Rikstoto .