Nytt fôrhygieneregelverk og hold av hest

30.06.2010
Artikkelbilde

1. mars 2010 trådte fôrhygieneforskriften i kraft. Forskriften omfatter hele matkjeden, fra primærproduksjon til omsetning og bruk av fôrvarer, og innebærer at alle aktører i kjeden må registreres og etterleve regelverket på fôrområdet.

Formålet er å sikre sporbarhet, trygge fôrvarer, god fôringspraksis og helsemessig trygg mat. Fôrvarer i denne sammenheng er tilsetningsstoffer (f. eks vitaminer og mineraler), premikser (blanding av tilsetningsstoffer, tilskuddsfôr, fôrmidler/råvarer og bruksferdige fôrblandinger (kraftfôr).

Les forskriften her:

Se spesielt forskriftens Forordning (EF) nr. 183/2005, som også inkluderer de vedleggene som nevnes nedenfor.

Krav om registrering gjelder alt hestehold der en eller flere hester er å anse som et produksjonsdyr som går inn i matkjeden.


Registrering
• Hestehold som er berettiget til produksjonstilskudd har Mattilsynet allerede registrert via data fra SLF (Statens landbruksforvaltning). Disse trenger ikke å gjøre noe aktivt for å la seg registrere.
• Hestehold som ikke er berettiget produksjonstilskudd skal la seg registrere i Mattilsynets nettbaserte skjematjeneste gjennom skjemaet ”Nytt dyrehold”.
• Hvis hesteholdet allerede er registrert her skal det ikke la seg registrere på nytt.


Fôrhygieneforskriftens krav til hestehold
• Hvis virksomheten produserer fôr skal den tilfredsstille vedlegg I om krav til primærproduksjon av fôrvarer og retningslinjer for god produksjonspraksis.
• Når det gjelder fôring av hest gjelder vedlegg III om ”god fôringspraksis”. Dvs. at hestehold som baserer seg på bare innkjøpt fôr kun har vedlegg III å forholde seg til.


Bruk av tilsetningsstoffer/premiks ved blanding av fôr til egne hester
Hestehold som blander sitt eget fôr og bruker (rene) tilsetningsstoffer eller premiks skal la seg registrere og også oppfylle kravene i vedlegg II. Det innebærer bl.a. at de må gjennomføre en HACCP-analyse (fareanalyse) og styre/kontrollere i forhold til denne. Mattilsynet er imidlertid ikke kjent med den type fôrproduksjon til egne hester.

 
Kontakttelefon til nærmeste Distriktskontor i Mattilsynet: 06040