Dame Superb har avlagt positiv dopingprøve

29.06.2010
Artikkelbilde
Det var etter dette løpet Dame Superb avla positiv dopingprøve

Dame Superb avla positiv dopingprøve etter seieren i 1. løp på Drammen Travbane 1. juni 2010. Det ble påvist clenbuterol i prøven. Hestens trener er Bjørn Steinseth, Sørskogbygda. B-prøven er sendt til verifisering. DNTs domskomité har suspendert hesten inntil resultat av negativ C-prøve foreligger.

Clenbuterol er en astmamedisin som brukes til behandling av luftveissykdommer på hest, fordi stoffet har en bronkodillaterende effekt. Medisinen markedsføres til hest bl.a. som Ventipulmin®. Karenstiden for clenbuterol er 14 dager.

Dette er saksgangen i dopingsaker:
1) DNTs administrasjon varsles av Veterinærinstituttet (VI) om at A-prøven er positiv, VI varsler deretter snarest mulig DNTs antidopingutvalg (ADU) som starter sine innledende undersøkelser.
2) B-prøve sendes til laboratoriet for verifisering.
3) Domskomiteen suspenderer hesten inntil resultat av B-prøven foreligger (3-4 uker).
4) Når ADU har utført sine innledende undersøkelser offentliggjør DNT at det foreligger en positiv dopingprøve.
5) Ved negativ B-prøve oppheves suspensjonen av hesten. Ved positiv B-prøve må negativt resultat av ny prøve (C-prøve) foreligge, før suspensjonen av hesten kan oppheves. Denne prøven skal betales av hestens eier/trener.
6) Når ADU har utredet saken, sendes den til DNTs styre som anmelder saken  til DNTs domskomité, som er DNTs dømmende organ.
7) DNTs domskomité avsier dom i saken.
8) Alvorlige brudd på forskrift om forbud mot doping av hest skal meldes til Mattilsynet.