KLOSTERSKOGEN TRAVBANE 90 ÅR

22.07.2010
Artikkelbilde

Vinteren 1918, nedsatte Bratsberg Amts Traverselskap, som det het den gangen, en komité for å arbeide med opprettelsen av en landbane. Som egnet sted festet man seg ved den gamle utstillings – plassen i Klosterskogen, som både lå ypperlig til geografisk og bød på rimelige anleggsomkostninger.

Dette var likevel en for stor oppgave for Bratsberg Amts Traverselskap, så det var nødvendig å opprette et aksjeselskap for å få inn nødvendige midler. Konstituerende generalsforsamling ble holdt 14. august 1919, der man håpet på å få reist en aksjekapital på 75.000 kroner. Det ble imidlertid raskt tegnet aksjer for 81.500 kroner, så det var stor stemning for tiltaket.

 

Vinteren 1920 gikk en løs på arbeidet i Klosterskogen. Plassen ble ryddet og inngjerdet. Planeringen var ikke noe problem. Det var mest bare å bryte opp noen stubber og planere over. Banen ble anlagt med 800 meters lengde, slik den er den dag i dag, men de første årene kjørte en høyre om, slik at dommertårn og staller var plassert motsatt av slik det er i dag. Arbeidet med banen gikk fort unna, slik at en allerede den 10. og 11. juli 1920, kunne ha åpningskjøring med dundrende suksess. Og ikke minst: Fagfolk på området uttalte at dette var den flotteste 800 meters banen i hele Skandinavia! På åpningsdagen strømmet det hele 5000 mennesker til banen, og så mange tilskuere hadde ikke engang fotballen klart å samle i Skien, men så var da også travkjøring dobbelt så moro! Ut fra dagens forhold, blir en imponert over tilskuermengden som kom for å se på travsport. Anledning til å spille, ble det først 10 år senere, i 1930.

 

Vi på Klosterskogen ser ”Klosterskogen mot 100”, og skal de neste 10 årene føre travsporten og spillet videre i Telemark på beste måte, slik at 100 års jubileet i år 2020, blir den store festen som den skal være nå de første 100 år skal feires!

 

Torger Flatland

Daglig leder