Dopingkontroll - hårprøver med hensyn på anabole steroider

07.07.2010
DNT har tatt i bruk en ny metode med hårprøver som er betydelig mer effektiv enn den gamle metoden for analyse av anabole steroider, og tilførsel av hormoner kan nå spores lang tid tilbake. Metoden er også aktuell for kjøpere av hester fra land hvor det er tillatt å bruke anabole steroider til løpshester.
Det er som kjent totalt forbudt å bruke anabole steroider på travhester i Norge. (Jfr Reglement 2010 § 4-7, 4.ledd). Hest som er tilført anabole steroider etter at dette ble forbudt i 2004, vil ikke kunne starte i Norge. Det vil si at vi har livtidsutestengelse for slike hester. DNT har tatt i bruk en ny metode med hårprøver, som er betydelig mer effektiv enn den gamle metoden og tilførsel av hormoner kan spores lang tid tilbake. Metoden er også aktuell for kjøpere av hester fra land hvor det er tillatt å bruke anabole steroider til løpshester. Les mer og finn bruksanvisning på STC sin side www.travsport.se, søk på hårprov. Bruksanvisning finnes på svensk og engelsk. DNT har avtale med SVA om at også DNTs medlemmer kan rekvirere utstyr til prøvetakningen.