Etterutdanningskurs for profesjonelle travtrenere

02.07.2010
Artikkelbilde

DNT har i sin vedtatte strategiplan 2015, satt fokus på kompetanseutvikling. Målet er å øke profesjonalitetsnivået i alle ledd innenfor travsporten, herunder styrke det profesjonelle trenerutdanningssystemet  gjennom blant annet obligatorisk etterutdanning.

Den obligatoriske etterutdanningen vil for høsten 2010 bestå av tre ulike kurspakker, der kravet er at alle profesjonelle travtrenere må gjennomføre minimum ett. Hvert av kursene går over en dag, og følgende temaer er satt på agendaen:

  • Oppdrettets betydning, trening av den unge travhesten for tidlig start, årsaker til prestasjonsnedsettelse, og risikofaktorer for halthet hos unge travhester.

    Foredragsholder er Arne Lindholm, professor og sjefsveterinær ved Mälaren Hesteklinikk i Sverige.

  • Moderne veterinærbehandling og undersøkelser, inkludert leddbehandling og dopingproblematikk.

    Den faglige delen vil forestås av Rikstotoklinikken, med Lars Moen, spesialist i hestesykdommer og klinikksjef ved Rikstotoklinikken på Bjerke, som hovedforeleser.

  • Mediekurs, med fokus på travtrenernes mulighet for å påvirke travsportens omdømme i media, hvilke medietendenser man ser i Norge, sosiale medier, og forholdet mellom kundebehandling og travets omdømme.

    Den faglige delen vil forestås av mediebyrået Pressit, og det vil bli lagt opp til individuell medietrening.

I tillegg legges det opp til en times info fra DNT om aktuelle saker. Det kan være omdømmebygging, næringsspørsmål, endringer i reglementet og liknende.

Informasjon om påmelding vil bli sendt ut til de profesjonelle travtrenerne i nærmeste fremtid.  Påmeldingsfrist er 1.august 2010.