Utenlandsregistrerte tjente over 32 millioner i Norge i fjor

29.01.2010
Artikkelbilde
De utenlandsregistrerte hentet seg masse penger i VG Oslo Grand Prix

Utenlandsregistrerte hester tjente over 32 millioner kroner i Norge i fjor. De svenskregistrerte hentet hele 19,2 millioner kroner. Til sammenligning tjente de norskregistrerte hestene ca. 18,6 millioner kroner i utlandet. De utenlandsregistrerte tjente 13.438.683 kroner mer i Norge enn hva de norskregistrerte tjente i utlandet.

Dette er hva norskregistrerte hester tjente i utlandet i fjor:

Startet i Ant. hester st. 1. 2. 3. 4. øvr. innkjørt
SVERIGE 624 1 761 191 175 178 180 342 14 871 070
FINLAND 15 62 6 10 7 4 7 1 576 043
FRANKRIKE 12 61 6 6 1 2 14 1 384 971
U S A 3 12 2 2 1 3 3 309 536
DANMARK 24 91 15 7 6 5 6 296 881
CANADA 1 3 0 0 1 0 2 134 549
BELGIA 1 1 1 0 0 0 0 11 652
TYSKLAND 5 12 1 1 1 2 1 9 554
NEDERLAND 1 1 0 0 0 0 1 1 911
ESTLAND 1 3 0 0 0 0 0 0
LIECHTENSTEIN 1 1 0 0 0 0 0 0
Totaler 688 2 008 222 201 195 196 376 18 596 167

Dette er hva utenlandsregistrerte tjente i Norge i fjor:

Registrert i Ant. hester st. 1. 2. 3. 4. øvr. innkjørt
Sverige 750 2 318 299 251 218 209 431 19 231 000
Danmark 176 400 74 43 49 45 66 5 500 350
Tyskland 12 26 3 4 4 3 2 1 908 500
Frankrike 24 61 7 3 3 5 11 1 648 500
Finland 59 253 28 29 25 18 62 1 251 000
Nederland 11 16 6 3 2 1 1 1 052 500
U.S.A. 26 48 10 9 5 5 7 531 000
Italia 8 20 0 2 1 3 4 530 000
Belgia 3 40 2 7 3 3 6 376 000
Canada 1 2 0 0 1 0 1 6 000
Totaler 1 070 3 184 429 351 311 292 591 32 034 850