NHS med nytt kvalitetssystem for hestehold

11.01.2010
Artikkelbilde
Direktør Vegard Thune og en av hestene våre; Starums Major. Foto:Kari Hustad

Kunnskap og kvalitetssikring rundt norsk hestehold er stadig like viktig. Norsk Hestesenter (NHS)arbeider nå med planer om å forbedre hestenæringa gjennom å utvikle et nytt kvalitetssystem. NHS er det nasjonale kompetansesenteret for hest. Senteret utdanner årlig 1500 personer gjennom lange og korte kurs -og utdanningstilbud.

7.januar ble det kjent at Landbruks-og Madepartementet trekker tilbake et omstridt krav. Opprinnelig het det at folk som holder mer enn 10 hester skulle kunne dokumentere at de hadde god nok hestekunnskap. Tilsvarende krav ble også stilt overfor dem som driver med produksjonsdyr. Etter en høringsrunde har nå det opprinnelige kravet om å kunne dokumentere kunnskapen blitt fjernet.
- Hestenæringa tar gjennom vårt nye prosjekt et egenansvar for å sikre at alle hestebedrifter i landet drives godt og forsvarlig, sier direktør ved Norsk Hestesenter, Vegard Thune. Bakgrunnen for prosjektet er et seminar som ble holdt i oslo i oktober ifjor der representanter fra hele heste-Norge deltok. Seminaret viste at det er stor enighet i hestenæringa om at man trenger et eget kvalitessystem som sier noe om sikkerhets-og kvalitetsnormer på både hesteholdet og eventuelle tjenester som tilbys.  - Det finnes mange seriøse aktører. Men det er viktig at alle hestebedriftene tar dette alvorlig, enten de driver med ridesentre, turistridning, oppdragskjøring eller andre arenaer der det foregår aktiviteter med hest. Vi ser for oss at det utvikles en bransjestandard, og at den ligger i bunnen for en frivillig godkjenningsordning. Vi snakker her om en godkjenning av både anlegg, utstyr, virksomheter og fagpersonell. Arbeidet med dette er igang, og vi samarbeider med både rytter- og travsportsbransjen, avslutter direktør Vegard Thune.