Mulig å tjene penger på hest

Skrevet av Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning,  20.01.2010
Artikkelbilde

Interessen for bruk av hest til sports- og fritidsaktiviteter er økende i Norge. En vesentlig del av hesteholdet drives med utgangspunkt i landbrukseiendommer, og hestenæring er en viktig del av drifta på mange gårdsbruk, enten som tilleggsnæring til jordbruk, eller som hovedaktivitet.

 

Driftsanalyser på fire bruk i Rogaland som har hest som tilleggsnæring, viser en lønnsevne per time som varierer fra kr 58 til 246 per time. Det var stor variasjon i driftsopplegg og arbeidsinnsats på brukene. I forbindelse med analysene på brukene i Rogaland ble det også gjennomført en spesialundersøkelse på driftsgranskingsbruk som har hest som tilleggsnæring. Også på disse brukene ga hesteholdet et positivt bidrag til totaløkonomien.

Interesse for hest og et ønske om å utnytte ressursene på gården var viktigste drivkreftene for å starte med hest. Nærhet til markedet og et godt hestemiljø ble pekt på som viktige faktorer for å lykkes med hestenæring. En positiv holdning og tilrettelegging fra den lokale forvaltningen var også viktig for om satsingen skulle lykkes.

Analysene av brukene i Rogaland ble utført på oppdrag fra fylkesmannen i Rogaland. Sammen med resultater fra spesialundersøkelsen på driftsgranskingsbruk, er resultatene publisert i notatet Hest som tilleggsnæring.

For mer detaljerte opplysninger, kontakt Heidi Knutsen eller Torbjørn Haukås.