Kontoutdrag for desember er forsinket

26.01.2010
Artikkelbilde

En feil hos Strålfors har ført til at faktura og kontoutdrag for desember enda ikke har kommet ut til hesteeierne.
På grunn av at fakturaene ble forsinket fra Strålfors blir det lagt til 14 dager ekstra forfall for fakturaene med forfall 31.01.10.
Dette gjelder også innskudd for Norsk Oaks.
Kontoutdragene er på vei i posten og de fleste burde ha de i løpet av noen dager.