Forslag til "Årets Ildsjel"

27.01.2010
Artikkelbilde

DNT skal kåre "Årets Ildsjel" og "Årets Travlag" under årets generalforsamling. Vi trenger derfor forslag til Årets Ildsjel. Fristen for påmelding er 22. februar.

Kriteriet for få Årets ildsjel pris, må være at personen over tid har lagt ned et formidabelt positivt arbeid for sitt lokale travlag og sitt lokalmiljø og fortsatt gjør det. Ikke for lang og tro tjeneste, men for å ha fått til noe for travet og travsporten i sitt lokalmiljø. Med andre ord en skikkelig ildsjel!

Forslag med begrunnelse sendes inn til Erik Håkonsen via e-post: erik.haakonsen@travsport.no

Årets Travlag

Når det gjelder Årets Travlag er det lag og forbund som nominerer sine travlag. Juryen vil legge vekt på de punktene som omhandler travlag i DNTs lover.

1. å samle flest mulige travsportinteresserte innen sitt distrikt som medlemmer 
 
2. å bygge ut og drive treningsbane og/eller treningsanlegg etter godkjente planer og normer 
Normallov for travlag (6) 2007 
 
3. å avholde travløp etter gjeldende bestemmelser 
 
4. å drive opplysningsarbeid om norsk travsport og hesteavl, samt de interesser som står i forbindelse med denne 
 
5. å drive rekrutteringsarbeid gjennomaktiviteter for barn og ungdom, herunder tilrettelegge for ponnitrav. 
 
6. å fremme saker til beste for travsporten.

De tre beste travlagene blir premiert etter følgende skala:

1. premie blir belønnet med 10.000 kroner.
2. og 3. premien blir belønnet med 5.000 kroner.