DNTs deltakelse på generalforsamlinger for travforbund 2010

15.01.2010
Artikkelbilde
DNT styret. Fra venstre: Merete Johansen, Nils Dagestad, Torhild G. Huseby, Torbjørn Frøysnes og Atle Larsen.

DNT vil være representert på alle generalforsamlinger til de respektive travforbund i år. Vi har oversikten over hvem som møter og når generalforsamlingen finner sted.

Under følger en oversikt over hvem som møter fra DNT på de forskjellige travforbunds generalforsamlinger.

Rogaland Travforbund:  Mandag 15.2.2010 Forus
Styreleder Nils Dagestad

Østfold Travforbund:  Torsdag  18.2.2010
Styremedlem Torhild Grimseth Huseby

Nord-Trøndelag Travforbund:  Fredag  19.2.2010 Leangen
Styreleder Nils Dagestad og generalsekretær Ivar Egeberg

Sør-Trøndelag/Møre Travforbund:  Fredag  19.2.2010 Leangen
Styreleder Nils Dagestad og generalsekretær Ivar Egeberg

Buskerud Travforbund:  Lørdag   20.2.2010 kl 1000, Tyrifjorden Hotell
1. varamedlem Tina Dale Brauti

Agder Travforbund:  Mandag  22.02.2010
Styremedlem Torbjørn Frøysnes

Vestfold Travforbund:  Mandag 22.2.2010 kl 18.00, Jarlsberg Travbane, Ulf Thoresen rommet
1. varamedlem Tina Dale Brauti

Oslo og Akershus Travforbund:  Fredag  26.2.2010, kl 18.00, Hestesportens Hus
Styremedlem Atle Larsen

Vestenfjeldske Travforbund:  Lørdag  27.2.2010 kl 1200, Bergen Travpark
Styreleder Nils Dagestad

Hedmark Travforbund:  Lørdag  27.2.2010  kl 11.30, Biri Travbane
Styremedlem Atle Larsen

Telemark Travforbund:  Mandag 01.3.2010
1. varamedlem Tina Dale Brauti

Oppland Travforbund:  Torsdag 04.3.2010 kl 19.00, Biri Travbane
Styremedlem Atle Larsen

Nord Norge Travforbund:  Lørdag  13.3.2010
Nestleder Merete Johansen