Avtalen er underskrevet om kjøp av Nannestad Treningssenter

28.01.2010
Artikkelbilde
Oddvar Tuverud (leder av Øvre Romerike Travlag) og Øystein Dale (styreleder av Bjerke Travbane Eiendom A/S) skrev i dag under avtalen om kjøp av arel og byggninger.

Avtalen mellom DNT og Øvre Romerike Travlag om kjøp av travlagets eiendom på Nannestad Treningssenter ble i dag formelt skrevet under. Dermed er første trinn om kjøp av Nannestad Treningssenter i boks. Dette var et krav fra DNT, om at denne avtalen måtte underskrives før avtalen med Travsportsenteret AS kan sluttføres.

Fra mandag 1. februar eier DNT Nannestad Treningssenter. DNT overtar hele arealet, samt byggninger og maskinpark. Øvre Romerike Travlag får i kompensasjon en amatørstall på området. Denne skal stå ferdig til 31.12.2012. Inntil denne stallen er ferdig skal travlaget disponere amatørstallen som de gjør i dag. ØRT vil også fritt disponere klubbhus som er etablert på området. Det er DNT som står som eier, mens det er Bjerke Travbane Eiendom A/S som står for driftsansvaret.

- Vi er veldig glade for at denne avtalen er undertegnet. Travlaget har ikke hatt penger til å drifte anlegget. Det har vært en lang prosess, men dette er en avtale som medlemmene står bak. Vi har hatt avstemning blant medlemmene og 90 prosent av dem stilte seg bak salget. Alle avtaler vi har inngått med leietagere og andre vil bli videreført av DNT, sier Oddvar Tuverud, som er leder av Øvre Romerike Travlag.

DNT ser et stort utviklingspotensial for treningssenteret. Flotte treningsløyper, perfekt treningsbane og store uteområder. Kjøpet av Nannestad Treningssenter er et ledd i målet om å nå intensjonene og føringene nedfelt i ”Trav 2015”.