Innmeldingsfristen utsatt til 12.30!

17.02.2010

På grunn av at telefonsentralen ligger nede er innmeldingsfristen utsatt til klokken 12.30 til V75 løpene på Bjerke Travbane onsdag 24. februar. Starterklæring blir mellom 13.00 til 13.30. Telenor har lovet at linjene skal være oppe igjen senest klokken 11.45.
Man kan også ringe oss på mobil: 934 09723 - 918 54901