"Gamle" Custom sulkyer blir forbudt

01.02.2010
Artikkelbilde
Denne typen sulky er nå forbudt. Illustrasjonsfoto

Etter flere ulykker med den "gamle" utgaven av Custom modified, har DNT besluttet å forby sulkyen i bruk i løp fra og med 1. mai 2010. Sulkyen det er snakk om, ble tatt ut av produksjon ca. 1990.

Plassjefer og deres assistenter kommer til å ha ekstra fokus på denne sulkytypen i tiden frem mot 1. mai. Vi gjør oppmerksom på at det er eier/treners eget ansvar å påse at ustyret som brukes i løp er i sikkerhetsmessig god stand. Innen kort tid kommer vi til å ha en gjennomgang med de funksjonærene som er ansvarlig for kontroll av utstyr, slik at det vil settes ekstra fokus på utstyrskontroll i tiden som kommer. DNT vil fortløpende vurdere hvilke tiltak som skal iverksettes slik at alvorlige ulykker unngås i fremtiden.