Fornyelse av profesjonelle travtrenerlisenser

24.02.2010
Artikkelbilde

I henhold til DNTs Lisenssystem skal alle lisenser fornyes ved årsskiftet. De profesjonelle trenerne har i denne forbindelse vært tilskrevet og bedt om å sende inn attester som er påkrevet i henhold til Lisensbestemmelsene.

DNT har fremdeles ikke mottatt all nødvendig dokumentasjon fra alle innehavere av profesjonell trenerlisens, tiltross for gjentatte purringer.
Til informasjon vil lisensen bli stoppet fra og med 1.mars 2010 for de lisensinnehavere som ikke etterkommer de krav som er beskrevet i Lisensbestemmelsene.