Vi vil bli flere!

Skrevet av Øystein Dale,  20.12.2010
Artikkelbilde

DNT har over tid vurdert ulike tiltak for aktivt rekrutteringsarbeid.
Rekruttering av nye hesteeiere, oppdrettere, publikummere, spillere er avgjørende for sportens fremtid. Av tiltakene som prioriteres, finner vi blant annet "Folkehesten" og "Travskolen".

Disse to prosjektene har nå fått en ny start i 2011. Målet er at "Folkehesten" skal lanseres i forbindelse med "Klasseløpshelgen" , og at
" Travskolen" også ser dagens lys i løpet av andre halvår 2011.

" Travskolen" ønskes i første omgang etablert på tre av landets travbaner. Banene vil bli oppfordret til å søke DNT om å få en slik etablering, som vil bli drevet av travbanen som piloter, med tilskudd fra DNT.
DNT vil benytte seg av den opparbeidede kompentanse på området fra både Norge og Sverige, for å finne en modell som sikrer god drift.

DNT vil komme tilbake med mer informasjon om saken.