STYRET HAR ENGASJERT DAGLIG LEDER I 1 ÅR

06.12.2010
Artikkelbilde

På ekstraordinært styremøte i går søndag 5.12.2010 gjorde styret i DNT følgende vedtak:

 

VEDTAK:

Etter en vurdering av de utfordringer som DNT står fremfor og den administrative situasjonen som har oppstått etter at generalsekretær Ivar Egeberg har sluttet og konstituert generalsekretær Odd Johansen har sagt opp sin stilling har styret i DNT funnet det riktig å se på hele organiseringen av DNT sin administrasjon, og ikke begrense seg til ansettelse av ny generalsekretær.

Øystein Dale engasjeres som daglig leder for DNT for ett år.

Administrativ leder vil få følgende hovedoppgaver.

  • Utarbeide forslag til ny organisasjonsplan for styret og deretter å implementere denne
  • Ledelse av DNT sin administrasjon
  • Rekruttering av personale.
  • Forberede og legge frem saker frem for styret.

 

Øystein Dale fritas fra sine øvrige verv i travsporten i denne perioden

 

Styret legger vekt på å modernisere organisasjonen med tanke på å utvikle DNT som service organisasjon for sportens utøvere og som medlemsorganisasjon for hele travsporten. Styret ønsker spesielt å utrede tiltak for å kunne gi medlemmer, lag og forbund tilstrekkelig administrativ støtte og fokus for at DNT skal kunne nå sine mål som medlemsorganisasjon i henhold til trav 2015.

 

Odd Johansen fortsetter i sin stilling som konstituert generalsekretær frem til ny organisasjonsplan er vedtatt, og vil frem til da ha ansvaret for noen av DNT sine viktige prosjekter som prosjektleder.

 

 

Øystein Dale har i dag styreledervervet i Bjerke Travbane Eiendom AS og Bjerke Travbane AS. Øystein Dale vil tiltre stillingen så snart som praktisk mulig, men vil være tilgjengelig fra i dag.

 

 

 

Styret i DNT

 

Kontakt vedrørende denne sak er Merete Johansen tlf 93404489