Økt satsing på norskfødte

12.12.2010
Artikkelbilde

DNT har vedtatt måltall for hvor stor del av premiebeløp til varmblodshester som skal forbeholdes norskfødte hester.

I henhold til direktiv fra EU kan maks 20 prosent av premiepengene deles ut i løp forbeholdt norskfødte hester. Avlsfremmende løp kan dog holdes utenfor denne begrensningen. Avlsfremmende løp er blant annet de klassiske løpene, unghestserien og mønstringsløp. Med dette som bakgrunn ble 7,7 prosent av den totale premiesummen til varmblodshester delt ut til norskfødte hester i 2009. DNT vil ta en ekstra kontroll med rett myndighet om at vår fortolkning av direktivet er korrekt, og under forutsetning av at dette er korrekt er det vedtatt en gradvis kontrollert økning av denne prosentsatsen. Mellom 18 og 20 prosent av premiepengene som skal deles ut til varmblodshester i 2015 skal deles ut i egne løp forbeholdt norskfødte hester.