Norsk Travsportsenter Nannestad

07.12.2010
Artikkelbilde
Status for Nannestad

 

Treningsanlegget på Nannestad til Øvre Romerike Travlag bestående av en 1000 meters treningsbane, treningsløyper, klubbhus, 3 staller, tomannsbolig og øvrige driftsmidler ble overført til DNT sitt eiendomsselskap Bjerke Travbane Eiendom (BTE) i februar 2010. Som vederlag for overdragelsen skal det bygges en 24 hesters amatørstall til Øvre Romerike Travlag som skal leies ut som amatørstall.

I tilegg har travlaget bruksrett til klubbhus og treningsbane for sine aktiviteter. Samtidig med overdragelsen av treningsanlegget til DNT kjøpte BTE eiendommen Nannestad Travsportsenter fra de private utbyggerne som sto for utbyggingen av travanlegget på Nannestad som var en makebytteavtale i forbindelse med at de overtok Nordbymoen travbane til boligformål. Kjøpesummen for denne eiendommen var 10,5 mill. kr. Kjøpet av Nannestad ble gjennomført av BTE, og ble finansiert av DNT via en rettet emisjon i BTE. For å frigjøre kapital i DNT tilbakebetalte BTE 20 mill. kroner som selskapet hadde lånt av DNT i forbindelse med utbyggingen/utviklingen av forretningsvirksomheten (kontorer til utleie)på Bjerke.

 

Aktiviteten på Nannestad

Det er nå 2 travtrenere (Hammersborg og Mikkelborg) som leier staller på Nannestad i tilegg til at det er en amatørstall på anlegget. Det er ca 80 hester oppstallet ved anlegget nå. Det er en banemann /vaktmester på deltid knyttet til travsportsenteret. I løpet av kort tid (før jul) vil det bli utlyst en trenerstall på 10-14 bokser til en tredje trener. Ved anlegget har det etter overtagelsen blitt utført betydelig vedlikehold av banen, treningsløyper og anlegget forøvrig.

 

Organisering

Ved overtagelsen av eiendommene på Nannestad overtok også BTE driftsselskapet  Nordbymoen Stallbygg. I utgangspunktet ønsket BTE å omdanne dette selskapet til et as organisert som et datterselskap i BTE. DNT ønsket imidlertid å vurdere alternative løsninger og derfor ble driften av senteret videreført i det gamle driftselskapet. Det er imidlertid nå besluttet å overføre driften til et eget driftselskap Norsk Travsportsenter som vil bli et datterselskap i BTE, og som vil være organisert som et as.

 

Utvikling av anlegget

 

På kort sikt

Det er nå under prosjektering en amatørstall på 24 bokser, og det legges opp til at den er klar sommeren 2011, stallen vil bli bygget i nærhet til klubbhuset for å tilrettelegge for et godt travmiljø for det lokale travlaget.

 

Under planlegging

Det er en tomtedelingsplan som innbefatter 9 stalltun. I nært samarbeid med eieren DNT arbeides det med en langtidsplan for utvikling av hele området på ca 600 mål for å få en helhetlig og fremtidsrettet arealplan for området. Det er etablert hovedledning for vann og kloakk til eiendommen, men det gjenstår å bygge ut infrastruktur til stall-tunene. Målet er å utvikle et nasjonalt senter for trening av travhester, men med spesielt vekt på å gi det sentrale Oslo- området med stor folketetthet og mange hester og hesteeiere et godt tilbud.  Det er også fokus på å utvikle senteret slik at det på sikt også kan bli et senter som legger til rette for at unge trenere kan etablere seg, og at det overtid kan bli et nasjonalt tyngdepunkt og kompetansesenter for trening av travhester. 

 

Øystein Dale

Styreleder Bjerke Travbane Eiendom