Momsrefusjon for 2009 til travforbund og travlag

Skrevet av Kjell G. Gaarder,  15.12.2010
Artikkelbilde

Med bakgrunn i forbund og lags innsendte årsrapporter for året 2009 ble følgende midler fordelt. 

Kr 444.705, fordelt på kr 359.709 til travlagene og kr 84.996 til travforbundene, ble resultatet av søknaden Sentralforbundet sendte tidlig i høst. Grunnlaget for søknaden, er mottatte årsrapporter fra lag og forbund for 2009. Beløpene de enkelte lag og forbund er innvilget, blir før jul sendt fra NR til den enkelte.

 

Hvordan søknadsprosessen blir for 2010, er ikke avklart, men årsrapportene og de vedlagte regnskaper vil være grunnlaget for søknaden også for 2010. Det er derfor viktig at regnskapene er satt opp etter den utsendte mal, og sendt Sentralforbundet som en del av årsrapporten, innenfor vedtatt frist for innsending. Det vil si 15/2 for lag og 15/3 for forbund.