Revidert forbuds- og karenstidsliste 2011

01.12.2010
Denne listen er gjeldende fra og med 1. januar 2011 og håndheves inntil ny liste er vedtatt og trer i kraft. Dette vil bli kunngjort i Løpsbulletinen og på DNTs hjemmeside www.travsport.no.

Revisjonen innebærer bl.a.
- ny karenstid for Vorenvet 28 dg
- karenstiden for sjokkbølgeterapi er forlenget til 7 dg
- forbud mot bruk av inhalasjonsapparat, nedkjøling med annet enn vann og bruk av massasjeapparatur på løpsdagen
- karenstid for Capsaisin, Djevelsklo og Vendelrot 96 t 

Listen inneholder også en generell del med anbefalinger og informasjon. 

Forbuds- og karenstidsliste 2011