Felles sportssekretariat for Bjerke Travbane AS og V75-løp

Skrevet av Øystein Dale,  29.12.2010

I dag er det to sportssekretariater i Hestesportens Hus på Bjerke, ett i DNT for V75-løp og ett hos Bjerke Travbane AS.

Dette er ikke rasjonelt, og DNTs styre har besluttet å samle denne funksjonen hos Bjerke Travbane.

Den nye ordningen vil bli iverksatt tidlig i 2011. Dette sportssekretariatet vil også bistå Harstad Travbane med innmelding, starterklæring og løpsutskriving. Det vil også tilbys andre baner å benytte dette sekretariatet. Sportsavdelingen i DNT skal konsentrere seg om å ivareta de felles sportsfunksjonene som DNT har ansvaret for og utvikle disse sammen med banene og Norsk Rikstoto, for å få best mulig sport og spilleløp. Styret i DNT ønsker samtidig at det utredes om det bør etableres et felles sportssekretariat som en fellestjeneste for landets travbaner. Andre organiseringsmåter/samarbeidsmodeller vil også vurderes som en del av dette arbeidet. DNT er kjent med at det har skapt mye uro og spekulasjoner knyttet til dette initiativet, og håper at denne redegjørelsen vil åpne for en konstruktiv dialog med banene om hvordan en kan organisere en effektiv drift i fremtiden, der en ivaretar dette med kostnadseffektivitet, høy servicegrad, kvalitet, det lokale initiativet og tilhørigheten.