Ønsker du å bestille auksjonskatalogen?

26.08.2010
Artikkelbilde

Auksjonskatalogen 2010 er straks klar for utsending, dersom du ønsker å bestille send mail til laila.stolpnes@travsport.no med navn, adresse og fødselsdato.  Pris på katalogen medregnet porto er kr 100,- pr. stk.
Katalogen vil også være å få kjøpt på travbanene i Norge i løpet av de første dagene. Pris på katalogen ved direkte kjøp kr 50,- pr.stk.