Norsk Hestesenter satser på travsporten

Skrevet av Kari Hustad,  18.08.2010
Artikkelbilde
Travtrener og instruktør Gunnar Gjerstad kan glede seg over bedre forhold for travsporten på Starum

Norsk Hestesenter har satt i gang omfattende byggearbeid i høst der både hester og studenter vil få bedre plass. Særlig gjelder dette travdelen på Starum.

I løpet av høsten vil arealene der vi har gjestebokser på NHS bli betydelig oppgradert.
og tilpasset trening og stell av travhester. Vegg i vegg med avlsstasjonen som hadde sin første driftssesong i år bygges det nå kontor, oppholds/møterom, toalett, garderobe og selerom. I tillegg bygges det vaskebokser, og det skal installeres vaskemaskin for vask av dekken. Pr i dag er det 44 bokser i denne stallen. Om lag halvparten av boksene er i bruk under travtrenerutdanningen. I løpet av vinteren vil det bli vurdert om antall bokser skal utvides.
Utendørs vil det bli en skrittemaskin med en diameter på 16 m, pluss at det blir laget nye luftegårder i skogsområdet                                                
der en del av treningsveiene                      
ligger.   

Helt siden i fjor har NHS hatt en permanent travstall, også i perioder der vi ikke har hatt travtrenerstudenter her. Vår hovedlærer i travtrenerutdanninga, Gunnar Gjerstad, har stått som ansvarlig trener. Alt i alt vil NHS framstå som mer tilpasset både travtrenerutdanningen og oppstalling og trening travhester når byggearbeidene vil stå ferdig i september/oktober.Gravearbeid bak gjestallene