Kaldblodsutvalget

27.08.2010
Artikkelbilde

Kaldblodsutvalget som ble satt ned av DNTs styre i fjor høst fortsetter sitt arbeid.

DNTs styre har tidligere i år behandlet en foreløpig innstilling fra utvalget. I et møte i utvalget sist tirsdag ble følgende fremdriftsplan satt opp;

Tirsdag 21. september avholdes et møte hvor erfaringer fra auksjonen og klasseløpshelgen forøvrig tas med i vurderingene.

Deretter sendes en innstilling ut til høring i de samarbeidende organisasjonene samt til travforbundene. Høringsfrist vil da være 10. oktober.

Etter det vil utvalget avholde et nytt møte hvor høringsinnspillene vurderes. Etter det vil en endelig sak oversendes DNTs styre for behandling under deres styremøte fredag 23. oktober.