DNT i møte med Finansministeren

24.08.2010
Artikkelbilde
Sigbjørn Johnsen

Styreleder Merete Johansen, nestleder Atle Larsen og generalsekretær Ivar Egeberg har i dag hatt møte med finansminister Sigbjørn Johnsen angående hest i næring.

- Dette er første gang Travsporten har fått møte Finansministeren. Vi ble tatt godt i mot og var svært godt forberedt. Vi føler vi møtte forståelse for våre utfordringer og vi fikk honnør for dokumentene som ble overlevert. Dokumentene var utredninger fra Ernst & Young og Wikborg Rein som beskrev hvordan departementet kan implementere den svenske næringsmodellen inn i norsk lovverk. Econ rapporten ”Samfunnsregnskap for travhest og galopphest" ble også overlevert som dokumentasjon på vår næring, sier Merete Johansen.

Styreleder kan fortelle om et konstruktivt møte der man fikk belyst travsportens utfordringer på en god måte og lagt fram konkret forslag til løsning.
-  Det som skjer nå er at vi venter spent på nytt statsbudsjett som legges frem i oktober, sier Merete Johansen.