Jevnt i toppen av DNTs Hoppeserie

08.04.2010
Artikkelbilde
Komplimang leder DNTs Hoppeserie, men det begynner å bli jevnt i toppen.

Det tilspisser seg i toppen av DNT's Hoppeserie. Etter fem kjørte løp leder Komplimang. Hun har sanket sammen 60 poeng. Rett bak følger Mamie's Mustique med 50 poeng, mens det er fire andre hopper som står med 40 poeng.

Poengstilling:

Komplimang - 60 poeng
Mamie's Mustique - 50 poeng
Opals Pride - 40 poeng
Silver Midnight - 40 poeng
Petula Santana - 40 poeng
Lalita Sas - 40 poeng
Gardens Melody - 20 poeng
Nice New - 20 poeng
Madam Lavec - 20 poeng
Curly - 10 poeng
K.L.M. Prelong - 10 poeng


I samarbeid med Norsk Rikstoto har Det Norske Travselskap gleden av å presentere DNTs Hoppeserie 2010.
Løpsserien er forbeholdt norskregistrerte varmblodshopper 3 – 7 år med grunnlag 50.000 - 600.000 ved innmelding. I tillegg er serien åpen for 3-5-årige hopper med høyere grunnlag. Ved siden av premiering i hvert løp med førstepremie 100.000, utløses også avlstilskudd etter eget poengsystem, se nedenfor.
Løpene i serien er fordelt mellom alle V75-arrangerende totalisatorbaner. Derved gis flere hester mulighet til å delta i løpsserien.

Avlstilskudd:
1.   Poengberegning legges til grunn for utbetaling av tilskudd etter følgende mønster:
 1. premie: 40 poeng
 2. premie: 20 poeng
 3. premie: 10 poeng
 – Hvert poeng er verdt kr. 1.000,-
 – Det utbetales minimum kr. 20.000,- og maksimum kr. 50.000,-
 – Den hoppa som har oppnådd flest poeng totalt sett gis en bonus på 50.000,- slik at samlet følltilskudd vil bli 100.000,-. Dersom to eller flere hester har like mange poeng, vil beste plassering i enkelte løp avgjøre. Dersom man fortsatt ikke kan skille, gjelder nest beste plassering osv. Kan man fortsatt ikke skille, deles bonusen mellom de aktuelle hestene.
2.   Følltilskuddet utbetales først etter at hoppa har produsert et levende født norskfødt føll registrert hos DNT.
3.   Dette føllet må for serien som avholdes i 2010 være født og registrert senest 31.12.2012.
4.   Det vil ikke bli mulig å søke om dispensasjon fra noen av forutsetningene gitt ovenfor.