Covid-19-forskriften

22.06.2020
Artikkelbilde

Lurer du på hvilket regelverk som gjelder, for eksempel når det gjelder karantene eller arrangementer? I covid19-forskriften står det til enhver tid gjeldende regelverk. 

Forskriftens formål er å fastsette smittevernfaglige tiltak for å hindre eller begrense smittespredning, og for å sikre at helse- og omsorgstjenesten har tilstrekkelig kapasitet slik at tjenesten kan håndtere smittesituasjonen og samtidig ivareta ordinære helse- og omsorgstjenester (kilde: www.regjeringen.no).

I forskriften kan du blant annet lese regelverket som gjelder for reise og karantenetid. 

Les covid-19-forskriften på lovdata her.