Årsoversikt løp i Norge 2020 ALLE HESTER Pr. Dato: 19012020 Kl.

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 2680500 1683500 997000 482 280 202 612 350 262
Kaldblod Import 0 0 0 2 2 0 2 2 0
Kaldblod utlreg 20000 3000 17000 6 3 3 6 3 3
Kaldblod Totalt 2700500 1686500 1014000 490 285 205 620 355 265
Varmblod Helnorsk 2228500 1442500 786000 430 246 184 570 327 243
Varmblod Import 892000 610500 281500 142 98 44 181 121 60
Varmblod utlreg 298500 164500 134000 49 30 19 63 42 21
Varmblod Totalt 3419000 2217500 1201500 621 374 247 814 490 324
Hester Totalt 6119500 3904000 2215500 1111 659 452 1434 845 589
Antall løp i året
kaldblod: 63 herav auto: 24
varmblod: 85 herav auto: 69

Årsoversikt løp i Norge 2020 Alder 3 ÅR Pr. Dato: 19012020 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 14000 14000 0 2 2 0 2 2 0
Kaldblod Totalt 14000 14000 0 2 2 0 2 2 0
Varmblod Helnorsk 0 0 0 1 1 0 1 1 0
Varmblod Totalt 0 0 0 1 1 0 1 1 0
Hester Totalt 14000 14000 0 3 3 0 3 3 0

Årsoversikt løp i Norge 2020 Alder 4 ÅR Pr. Dato: 19012020 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 325500 158500 167000 59 32 27 66 34 32
Kaldblod Totalt 325500 158500 167000 59 32 27 66 34 32
Varmblod Helnorsk 266500 173500 93000 60 32 28 75 40 35
Varmblod Import 150500 69000 81500 11 6 5 14 7 7
Varmblod utlreg 68500 20500 48000 10 3 7 13 5 8
Varmblod Totalt 485500 263000 222500 81 41 40 102 52 50
Hester Totalt 811000 421500 389500 140 73 67 168 86 82

Årsoversikt løp i Norge 2020 Alder 5 ÅR Pr. Dato: 19012020 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 441000 249500 191500 75 33 42 98 40 58
Kaldblod Totalt 441000 249500 191500 75 33 42 98 40 58
Varmblod Helnorsk 568500 319500 249000 80 40 40 104 53 51
Varmblod Import 139000 78000 61000 16 10 6 25 14 11
Varmblod utlreg 95000 39000 56000 11 4 7 13 5 8
Varmblod Totalt 802500 436500 366000 107 54 53 142 72 70
Hester Totalt 1243500 686000 557500 182 87 95 240 112 128

Årsoversikt løp i Norge 2020 Alder 6 ÅR Pr. Dato: 19012020 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 442000 307500 134500 72 42 30 91 54 37
Kaldblod Import 0 0 0 1 1 0 1 1 0
Kaldblod utlreg 14000 0 14000 1 0 1 1 0 1
Kaldblod Totalt 456000 307500 148500 74 43 31 93 55 38
Varmblod Helnorsk 633500 400500 233000 109 61 48 148 85 63
Varmblod Import 165000 117500 47500 28 18 10 32 20 12
Varmblod utlreg 46500 46500 0 7 7 0 8 8 0
Varmblod Totalt 845000 564500 280500 144 86 58 188 113 75
Hester Totalt 1301000 872000 429000 218 129 89 281 168 113

Årsoversikt løp i Norge 2020 Alder 7 ÅR Pr. Dato: 19012020 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 425500 312000 113500 76 50 26 96 63 33
Kaldblod utlreg 0 0 0 1 0 1 1 0 1
Kaldblod Totalt 425500 312000 113500 77 50 27 97 63 34
Varmblod Helnorsk 293000 215000 78000 67 37 30 95 53 42
Varmblod Import 162500 127000 35500 28 19 9 38 25 13
Varmblod utlreg 26500 6500 20000 8 5 3 10 7 3
Varmblod Totalt 482000 348500 133500 103 61 42 143 85 58
Hester Totalt 907500 660500 247000 180 111 69 240 148 92

Årsoversikt løp i Norge 2020 Alder 8 ÅR Pr. Dato: 19012020 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 474500 291500 183000 80 43 37 108 58 50
Kaldblod utlreg 3000 0 3000 2 1 1 2 1 1
Kaldblod Totalt 477500 291500 186000 82 44 38 110 59 51
Varmblod Helnorsk 133500 92500 41000 45 28 17 55 34 21
Varmblod Import 149000 111000 38000 28 20 8 33 24 9
Varmblod utlreg 35000 32000 3000 6 5 1 10 9 1
Varmblod Totalt 317500 235500 82000 79 53 26 98 67 31
Hester Totalt 795000 527000 268000 161 97 64 208 126 82

Årsoversikt løp i Norge 2020 Alder 9 ÅR Pr. Dato: 19012020 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 194000 79000 115000 41 23 18 47 26 21
Kaldblod utlreg 3000 3000 0 2 2 0 2 2 0
Kaldblod Totalt 197000 82000 115000 43 25 18 49 28 21
Varmblod Helnorsk 179000 114000 65000 42 28 14 58 36 22
Varmblod Import 64000 52500 11500 17 13 4 22 16 6
Varmblod utlreg 20500 13500 7000 4 3 1 5 4 1
Varmblod Totalt 263500 180000 83500 63 44 19 85 56 29
Hester Totalt 460500 262000 198500 106 69 37 134 84 50

Årsoversikt løp i Norge 2020 Alder 10 ÅR Pr. Dato: 19012020 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 222500 203000 19500 36 23 13 51 33 18
Kaldblod Totalt 222500 203000 19500 36 23 13 51 33 18
Varmblod Helnorsk 113000 86000 27000 16 11 5 21 15 6
Varmblod Import 31250 31250 0 3 3 0 6 6 0
Varmblod utlreg 3000 3000 0 1 1 0 2 2 0
Varmblod Totalt 147250 120250 27000 20 15 5 29 23 6
Hester Totalt 369750 323250 46500 56 38 18 80 56 24

Årsoversikt løp i Norge 2020 Alder 11 ÅR Pr. Dato: 19012020 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 64000 41000 23000 17 14 3 23 19 4
Kaldblod Totalt 64000 41000 23000 17 14 3 23 19 4
Varmblod Helnorsk 20500 20500 0 5 3 2 7 4 3
Varmblod Import 15750 9250 6500 7 5 2 7 5 2
Varmblod utlreg 0 0 0 1 1 0 1 1 0
Varmblod Totalt 36250 29750 6500 13 9 4 15 10 5
Hester Totalt 100250 70750 29500 30 23 7 38 29 9

Årsoversikt løp i Norge 2020 Alder 12 ÅR Pr. Dato: 19012020 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 27500 27500 0 12 10 2 16 13 3
Kaldblod Totalt 27500 27500 0 12 10 2 16 13 3
Varmblod Helnorsk 18000 18000 0 4 4 0 5 5 0
Varmblod Import 0 0 0 2 2 0 2 2 0
Varmblod utlreg 3500 3500 0 1 1 0 1 1 0
Varmblod Totalt 21500 21500 0 7 7 0 8 8 0
Hester Totalt 49000 49000 0 19 17 2 24 21 3

Årsoversikt løp i Norge 2020 Alder 13 ÅR Pr. Dato: 19012020 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 50000 0 50000 8 5 3 9 5 4
Kaldblod Totalt 50000 0 50000 8 5 3 9 5 4
Varmblod Helnorsk 3000 3000 0 1 1 0 1 1 0
Varmblod Import 15000 15000 0 2 2 0 2 2 0
Varmblod Totalt 18000 18000 0 3 3 0 3 3 0
Hester Totalt 68000 18000 50000 11 8 3 12 8 4

Årsoversikt løp i Norge 2020 Alder 14 ÅR Pr. Dato: 19012020 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 0 0 0 1 1 0 1 1 0
Kaldblod Totalt 0 0 0 1 1 0 1 1 0
Hester Totalt 0 0 0 1 1 0 1 1 0

Årsoversikt løp i Norge 2020 Alder 15 ÅR Pr. Dato: 19012020 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 0 0 0 3 2 1 4 2 2
Kaldblod Import 0 0 0 1 1 0 1 1 0
Kaldblod Totalt 0 0 0 4 3 1 5 3 2
Hester Totalt 0 0 0 4 3 1 5 3 2