Årsoversikt løp i Norge 2020 ALLE HESTER Pr. Dato: 24052020 Kl.

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 15806500 10239000 5567500 1105 651 454 3824 2253 1571
Kaldblod Import 134000 61500 72500 6 4 2 26 17 9
Kaldblod utlreg 105500 67500 38000 25 16 9 42 23 19
Kaldblod Totalt 16046000 10368000 5678000 1136 671 465 3892 2293 1599
Varmblod Helnorsk 13341750 8716250 4625500 969 574 395 3231 1935 1296
Varmblod Import 4523750 3403250 1120500 287 196 91 1004 709 295
Varmblod utlreg 1140000 811500 328500 133 87 46 282 190 92
Varmblod Totalt 19005500 12931000 6074500 1389 857 532 4517 2834 1683
Hester Totalt 35051500 23299000 11752500 2525 1528 997 8409 5127 3282
Antall løp i året
kaldblod: 381 herav auto: 135
varmblod: 455 herav auto: 349

Årsoversikt løp i Norge 2020 Alder 3 ÅR Pr. Dato: 24052020 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 342500 293000 49500 40 28 12 64 46 18
Kaldblod Import 19000 0 19000 1 0 1 3 0 3
Kaldblod Totalt 361500 293000 68500 41 28 13 67 46 21
Varmblod Helnorsk 500000 345000 155000 46 28 18 71 47 24
Varmblod Import 36000 26000 10000 2 1 1 4 2 2
Varmblod utlreg 69000 39000 30000 3 1 2 7 3 4
Varmblod Totalt 605000 410000 195000 51 30 21 82 52 30
Hester Totalt 966500 703000 263500 92 58 34 149 98 51

Årsoversikt løp i Norge 2020 Alder 4 ÅR Pr. Dato: 24052020 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 2506000 1588500 917500 165 83 82 488 258 230
Kaldblod Import 34000 34000 0 2 2 0 8 8 0
Kaldblod Totalt 2540000 1622500 917500 167 85 82 496 266 230
Varmblod Helnorsk 2599500 1623500 976000 199 107 92 579 322 257
Varmblod Import 577000 290500 286500 30 15 15 82 42 40
Varmblod utlreg 178000 103500 74500 22 12 10 52 26 26
Varmblod Totalt 3354500 2017500 1337000 251 134 117 713 390 323
Hester Totalt 5894500 3640000 2254500 418 219 199 1209 656 553

Årsoversikt løp i Norge 2020 Alder 5 ÅR Pr. Dato: 24052020 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 2736500 1695500 1041000 182 92 90 668 325 343
Kaldblod utlreg 20000 20000 0 5 4 1 5 4 1
Kaldblod Totalt 2756500 1715500 1041000 187 96 91 673 329 344
Varmblod Helnorsk 3232000 2089000 1143000 173 96 77 639 354 285
Varmblod Import 843000 673000 170000 35 23 12 137 96 41
Varmblod utlreg 346500 219000 127500 28 15 13 63 38 25
Varmblod Totalt 4421500 2981000 1440500 236 134 102 839 488 351
Hester Totalt 7178000 4696500 2481500 423 230 193 1512 817 695

Årsoversikt løp i Norge 2020 Alder 6 ÅR Pr. Dato: 24052020 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 2548500 1745500 803000 169 98 71 576 358 218
Kaldblod Import 13500 13500 0 1 1 0 6 6 0
Kaldblod utlreg 29000 12000 17000 4 3 1 5 3 2
Kaldblod Totalt 2591000 1771000 820000 174 102 72 587 367 220
Varmblod Helnorsk 3100500 1813500 1287000 203 113 90 749 409 340
Varmblod Import 878500 589500 289000 57 40 17 204 140 64
Varmblod utlreg 214500 187000 27500 26 19 7 51 40 11
Varmblod Totalt 4193500 2590000 1603500 286 172 114 1004 589 415
Hester Totalt 6784500 4361000 2423500 460 274 186 1591 956 635

Årsoversikt løp i Norge 2020 Alder 7 ÅR Pr. Dato: 24052020 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 2369000 1589500 779500 153 96 57 555 344 211
Kaldblod utlreg 12000 3000 9000 7 2 5 14 3 11
Kaldblod Totalt 2381000 1592500 788500 160 98 62 569 347 222
Varmblod Helnorsk 1616000 1136500 479500 129 75 54 459 275 184
Varmblod Import 899250 731250 168000 54 33 21 198 134 64
Varmblod utlreg 107500 86500 21000 14 8 6 32 21 11
Varmblod Totalt 2622750 1954250 668500 197 116 81 689 430 259
Hester Totalt 5003750 3546750 1457000 357 214 143 1258 777 481

Årsoversikt løp i Norge 2020 Alder 8 ÅR Pr. Dato: 24052020 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 2173500 1227250 946250 139 82 57 571 316 255
Kaldblod utlreg 12000 0 12000 4 2 2 7 2 5
Kaldblod Totalt 2185500 1227250 958250 143 84 59 578 318 260
Varmblod Helnorsk 1041000 730000 311000 90 61 29 307 205 102
Varmblod Import 716500 583000 133500 48 33 15 164 114 50
Varmblod utlreg 137000 109000 28000 19 13 6 42 32 10
Varmblod Totalt 1894500 1422000 472500 157 107 50 513 351 162
Hester Totalt 4080000 2649250 1430750 300 191 109 1091 669 422

Årsoversikt løp i Norge 2020 Alder 9 ÅR Pr. Dato: 24052020 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 1003000 482500 520500 88 53 35 302 171 131
Kaldblod utlreg 18500 18500 0 3 3 0 8 8 0
Kaldblod Totalt 1021500 501000 520500 91 56 35 310 179 131
Varmblod Helnorsk 640000 477500 162500 68 48 20 216 157 59
Varmblod Import 289000 237000 52000 27 19 8 110 81 29
Varmblod utlreg 53000 36000 17000 7 6 1 15 12 3
Varmblod Totalt 982000 750500 231500 102 73 29 341 250 91
Hester Totalt 2003500 1251500 752000 193 129 64 651 429 222

Årsoversikt løp i Norge 2020 Alder 10 ÅR Pr. Dato: 24052020 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 1076750 829500 247250 69 42 27 270 176 94
Kaldblod utlreg 0 0 0 1 1 0 1 1 0
Kaldblod Totalt 1076750 829500 247250 70 43 27 271 177 94
Varmblod Helnorsk 453000 341500 111500 40 27 13 144 104 40
Varmblod Import 88750 88750 0 13 13 0 40 40 0
Varmblod utlreg 31000 28000 3000 9 8 1 15 13 2
Varmblod Totalt 572750 458250 114500 62 48 14 199 157 42
Hester Totalt 1649500 1287750 361750 132 91 41 470 334 136

Årsoversikt løp i Norge 2020 Alder 11 ÅR Pr. Dato: 24052020 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 707000 583000 124000 50 40 10 186 150 36
Kaldblod Import 53500 0 53500 1 0 1 6 0 6
Kaldblod utlreg 14000 14000 0 1 1 0 2 2 0
Kaldblod Totalt 774500 597000 177500 52 41 11 194 152 42
Varmblod Helnorsk 66500 66500 0 14 12 2 43 38 5
Varmblod Import 92250 80750 11500 12 10 2 37 32 5
Varmblod utlreg 0 0 0 3 3 0 3 3 0
Varmblod Totalt 158750 147250 11500 29 25 4 83 73 10
Hester Totalt 933250 744250 189000 81 66 15 277 225 52

Årsoversikt løp i Norge 2020 Alder 12 ÅR Pr. Dato: 24052020 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 150250 144250 6000 27 21 6 85 72 13
Kaldblod Totalt 150250 144250 6000 27 21 6 85 72 13
Varmblod Helnorsk 70250 70250 0 6 6 0 20 20 0
Varmblod Import 44000 44000 0 5 5 0 17 17 0
Varmblod utlreg 3500 3500 0 2 2 0 2 2 0
Varmblod Totalt 117750 117750 0 13 13 0 39 39 0
Hester Totalt 268000 262000 6000 40 34 6 124 111 13

Årsoversikt løp i Norge 2020 Alder 13 ÅR Pr. Dato: 24052020 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 151000 18000 133000 16 10 6 40 20 20
Kaldblod Totalt 151000 18000 133000 16 10 6 40 20 20
Varmblod Helnorsk 23000 23000 0 1 1 0 4 4 0
Varmblod Import 59500 59500 0 4 4 0 11 11 0
Varmblod Totalt 82500 82500 0 5 5 0 15 15 0
Hester Totalt 233500 100500 133000 21 15 6 55 35 20

Årsoversikt løp i Norge 2020 Alder 14 ÅR Pr. Dato: 24052020 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 0 0 0 3 3 0 4 4 0
Kaldblod Totalt 0 0 0 3 3 0 4 4 0
Hester Totalt 0 0 0 3 3 0 4 4 0

Årsoversikt løp i Norge 2020 Alder 15 ÅR Pr. Dato: 24052020 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 42500 42500 0 4 3 1 15 13 2
Kaldblod Import 14000 14000 0 1 1 0 3 3 0
Kaldblod Totalt 56500 56500 0 5 4 1 18 16 2
Hester Totalt 56500 56500 0 5 4 1 18 16 2