Årsoversikt løp i Norge 2020 ALLE HESTER Pr. Dato: 24092020 Kl.

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 46636500 29768500 16868000 1435 837 598 9039 5342 3697
Kaldblod Import 258000 150500 107500 8 5 3 59 38 21
Kaldblod utlreg 1170500 633000 537500 65 42 23 157 106 51
Kaldblod Totalt 48065000 30552000 17513000 1508 884 624 9255 5486 3769
Varmblod Helnorsk 47727250 29091750 18635500 1321 775 546 8056 4790 3266
Varmblod Import 10659250 7817250 2842000 355 239 116 2304 1605 699
Varmblod utlreg 4598000 3381000 1217000 253 178 75 603 424 179
Varmblod Totalt 62984500 40290000 22694500 1929 1192 737 10963 6819 4144
Hester Totalt 111049500 70842000 40207500 3437 2076 1361 20218 12305 7913
Antall løp i året
kaldblod: 880 herav auto: 304
varmblod: 1083 herav auto: 828

Årsoversikt løp i Norge 2020 Alder 3 ÅR Pr. Dato: 24092020 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 4863500 2945000 1918500 136 83 53 519 329 190
Kaldblod Import 54000 0 54000 2 0 2 14 0 14
Kaldblod utlreg 131500 73500 58000 7 5 2 15 11 4
Kaldblod Totalt 5049000 3018500 2030500 145 88 57 548 340 208
Varmblod Helnorsk 8664250 5002250 3662000 185 108 77 747 444 303
Varmblod Import 216500 120000 96500 10 2 8 35 8 27
Varmblod utlreg 594000 93500 500500 19 11 8 45 20 25
Varmblod Totalt 9474750 5215750 4259000 214 121 93 827 472 355
Hester Totalt 14523750 8234250 6289500 359 209 150 1375 812 563

Årsoversikt løp i Norge 2020 Alder 4 ÅR Pr. Dato: 24092020 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 11712000 7069500 4642500 234 113 121 1328 674 654
Kaldblod Import 82500 82500 0 3 3 0 22 22 0
Kaldblod utlreg 619000 212000 407000 12 5 7 19 9 10
Kaldblod Totalt 12413500 7364000 5049500 249 121 128 1369 705 664
Varmblod Helnorsk 15048500 8184000 6864500 256 134 122 1667 869 798
Varmblod Import 1801000 1044500 756500 44 23 21 254 137 117
Varmblod utlreg 455500 309000 146500 37 24 13 107 64 43
Varmblod Totalt 17305000 9537500 7767500 337 181 156 2028 1070 958
Hester Totalt 29718500 16901500 12817000 586 302 284 3397 1775 1622

Årsoversikt løp i Norge 2020 Alder 5 ÅR Pr. Dato: 24092020 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 6411500 4141500 2270000 224 123 101 1511 791 720
Kaldblod utlreg 46500 46500 0 6 5 1 11 10 1
Kaldblod Totalt 6458000 4188000 2270000 230 128 102 1522 801 721
Varmblod Helnorsk 7359500 4396000 2963500 217 118 99 1471 767 704
Varmblod Import 2172000 1698500 473500 45 28 17 329 219 110
Varmblod utlreg 1240000 918500 321500 48 28 20 120 81 39
Varmblod Totalt 10771500 7013000 3758500 310 174 136 1920 1067 853
Hester Totalt 17229500 11201000 6028500 540 302 238 3442 1868 1574

Årsoversikt løp i Norge 2020 Alder 6 ÅR Pr. Dato: 24092020 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 5493500 3699000 1794500 196 113 83 1269 767 502
Kaldblod Import 54000 54000 0 1 1 0 13 13 0
Kaldblod utlreg 114000 79000 35000 11 7 4 35 28 7
Kaldblod Totalt 5661500 3832000 1829500 208 121 87 1317 808 509
Varmblod Helnorsk 6802750 4226750 2576000 242 135 107 1614 918 696
Varmblod Import 2119500 1406000 713500 69 48 21 478 322 156
Varmblod utlreg 748000 697500 50500 46 33 13 103 78 25
Varmblod Totalt 9670250 6330250 3340000 357 216 141 2195 1318 877
Hester Totalt 15331750 10162250 5169500 565 337 228 3512 2126 1386

Årsoversikt løp i Norge 2020 Alder 7 ÅR Pr. Dato: 24092020 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 5708500 3727500 1981000 179 111 68 1212 729 483
Kaldblod utlreg 45000 23000 22000 10 5 5 27 6 21
Kaldblod Totalt 5753500 3750500 2003000 189 116 73 1239 735 504
Varmblod Helnorsk 4453500 3034000 1419500 155 92 63 1040 666 374
Varmblod Import 1855750 1425750 430000 62 39 23 438 301 137
Varmblod utlreg 262500 238500 24000 30 22 8 66 44 22
Varmblod Totalt 6571750 4698250 1873500 247 153 94 1544 1011 533
Hester Totalt 12325250 8448750 3876500 436 269 167 2783 1746 1037

Årsoversikt løp i Norge 2020 Alder 8 ÅR Pr. Dato: 24092020 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 4461500 2726250 1735250 156 88 68 1160 649 511
Kaldblod utlreg 113000 101000 12000 10 7 3 26 19 7
Kaldblod Totalt 4574500 2827250 1747250 166 95 71 1186 668 518
Varmblod Helnorsk 2355500 1740500 615000 106 72 34 636 425 211
Varmblod Import 1467500 1182500 285000 56 40 16 342 244 98
Varmblod utlreg 349500 195500 154000 35 24 11 74 54 20
Varmblod Totalt 4172500 3118500 1054000 197 136 61 1052 723 329
Hester Totalt 8747000 5945750 2801250 363 231 132 2238 1391 847

Årsoversikt løp i Norge 2020 Alder 9 ÅR Pr. Dato: 24092020 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 2558000 1461500 1096500 104 61 43 679 394 285
Kaldblod utlreg 80500 80500 0 5 5 0 19 19 0
Kaldblod Totalt 2638500 1542000 1096500 109 66 43 698 413 285
Varmblod Helnorsk 1379000 1055500 323500 77 55 22 425 327 98
Varmblod Import 565000 489500 75500 31 23 8 222 173 49
Varmblod utlreg 808000 791000 17000 13 12 1 30 27 3
Varmblod Totalt 2752000 2336000 416000 121 90 31 677 527 150
Hester Totalt 5390500 3878000 1512500 230 156 74 1375 940 435

Årsoversikt løp i Norge 2020 Alder 10 ÅR Pr. Dato: 24092020 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 2834750 2210000 624750 78 47 31 579 385 194
Kaldblod utlreg 7000 3500 3500 3 2 1 3 2 1
Kaldblod Totalt 2841750 2213500 628250 81 49 32 582 387 195
Varmblod Helnorsk 1244000 1037500 206500 50 33 17 312 239 73
Varmblod Import 150750 150750 0 13 13 0 79 79 0
Varmblod utlreg 79000 76000 3000 14 13 1 35 33 2
Varmblod Totalt 1473750 1264250 209500 77 59 18 426 351 75
Hester Totalt 4315500 3477750 837750 158 108 50 1008 738 270

Årsoversikt løp i Norge 2020 Alder 11 ÅR Pr. Dato: 24092020 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 1527000 1236000 291000 61 47 14 421 340 81
Kaldblod Import 53500 0 53500 1 0 1 7 0 7
Kaldblod utlreg 14000 14000 0 1 1 0 2 2 0
Kaldblod Totalt 1594500 1250000 344500 63 48 15 430 342 88
Varmblod Helnorsk 142000 137000 5000 19 15 4 77 70 7
Varmblod Import 142750 131250 11500 15 13 2 75 70 5
Varmblod utlreg 23500 23500 0 6 6 0 9 9 0
Varmblod Totalt 308250 291750 16500 40 34 6 161 149 12
Hester Totalt 1902750 1541750 361000 103 82 21 591 491 100

Årsoversikt løp i Norge 2020 Alder 12 ÅR Pr. Dato: 24092020 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 428250 356250 72000 35 27 8 217 181 36
Kaldblod Totalt 428250 356250 72000 35 27 8 217 181 36
Varmblod Helnorsk 255250 255250 0 12 11 1 62 60 2
Varmblod Import 75500 75500 0 4 4 0 23 23 0
Varmblod utlreg 38000 38000 0 5 5 0 14 14 0
Varmblod Totalt 368750 368750 0 21 20 1 99 97 2
Hester Totalt 797000 725000 72000 56 47 9 316 278 38

Årsoversikt løp i Norge 2020 Alder 13 ÅR Pr. Dato: 24092020 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 574500 132500 442000 20 14 6 95 61 34
Kaldblod Totalt 574500 132500 442000 20 14 6 95 61 34
Varmblod Helnorsk 23000 23000 0 2 2 0 5 5 0
Varmblod Import 93000 93000 0 6 6 0 29 29 0
Varmblod Totalt 116000 116000 0 8 8 0 34 34 0
Hester Totalt 690500 248500 442000 28 22 6 129 95 34

Årsoversikt løp i Norge 2020 Alder 14 ÅR Pr. Dato: 24092020 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 10000 10000 0 6 6 0 16 16 0
Kaldblod Totalt 10000 10000 0 6 6 0 16 16 0
Hester Totalt 10000 10000 0 6 6 0 16 16 0

Årsoversikt løp i Norge 2020 Alder 15 ÅR Pr. Dato: 24092020 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 53500 53500 0 6 4 2 33 26 7
Kaldblod Import 14000 14000 0 1 1 0 3 3 0
Kaldblod Totalt 67500 67500 0 7 5 2 36 29 7
Hester Totalt 67500 67500 0 7 5 2 36 29 7