Nye Leangen informasjonsside

Infoskriv oktober 2018

Her finner du oppdatert info pr. oktober 2018  Les mer

Info pr. juli 2018

Info om prosjekt nye Leangen pr. juli  Les mer

Trondheim Travarena, innspill KPA

Trondheim Travarena, innspill KPA del 1 NGI teknisk notat NGI datarapport NIBIO notat Selberg utviklingsscenarioer Nye veier notat  Les mer

Status pr. 21.11.17

Styringsgruppen bestående av Knut Weum, Per Tronstad og Morten Valstad og styret i Leangentravet Eiendom AS jobber i henhold til vedtatt...  Les mer