Lisenskurs

Listen oppdateres fortløpende, kontakt evt sportsjefen på den aktuelle banen for ytterligere informasjon!

Terminliste for lisenskurs 2017

Med forbehold om oppdateringer og endringer.

Oppdatert 27.03.2017