DNTs 5-årsløp

  

Historikk

DNTs 5-årsløp for kaldbloshester ble kjørt første gang i 2009. Løpet ble kjørt over distansen 2500 meter, og med en førstepremie på 200 000 kroner.
I 2010 vedtok DNTs styre "kaldblodspakka", og blant tiltakene som ble besluttet var en satsing på DNTs 5-årsløp.
Løpet som tidligere var kjørt tre ganger (2009, 2010, 2011) ble fra og med 2012 omgjort til et innskudddsløp, samtidig som det for første gang ble avviklet egen hoppeavdeling.
Løpets kjøres nå over grunndistanse 2900 meter, og med tre tillegg. Førstepremien i den åpne avdelingen er øket til      500 000,- kroner.
Hoppeavdelingen kjøres over grunndistanse 2100 meter, og med tre tillegg.  Førstepremien er kroner 250 000.

Alminnelige bestemmelser

  • Løpene kjøres etter de på arrangementsdagen gjeldende løpsbestemmelser, og regler for avvikling som fastsettes av DNT i løpsåret.
  • Tidspunkt for finaleløp blir kunngjort i vedkommende års terminliste. Frist for innmelding og starterklæring til kvalifiseringsløp, meddeles i Løpsbulletinen. OBS! Alle hester må meldes til kvalifiseringsløp for å kunne delta.
  • DNT forbeholder seg vanlig force majeure med rett til å kunne innstille løp. I slike tilfeller tilbakebetales termininnskuddene.
  • De eksakte premiebeløp i kvalifiseringsløp og finaleløp fastsettes av DNT i løpsåret.
  • Dersom hesten ønskes strøket fra DNTs 5-årsløp, må skriftlig melding sendes DNT innen fristen for de forskjellige terminforfall. Strykning uten underskrift er ugyldig. Enhver strykning er definitiv. Dersom strykning ikke er mottatt av DNT innen terminforfall er innmeldingen fortsatt bindende, og eier må betale terminbeløpet. Dersom hesteeier har uoppgjort inkassosak overfor DNT ved terminforfall, medfører dette automatisk strykning av hesten fra videre deltakelse i DNTs 5-årsløp.
  • Termininnskuddene blir - dersom ikke strykning allerede er foretatt - automatisk belastet eiers konto ved forfall. Faktura sendes dersom det ikke er tilgodehavende på eierkonto.  
  • Startberettigede er kun de hester som har innbetalt samtlige terminininnskudd. Dette gjelder både for åpen avdeling og hoppeavdeling.

Kvalifiseringsløp

Det vil bli arrangert kvalifiseringsløp for åpen avdeling og hoppeavdeling etter regler som fastsettes i løpsåret og som kunngjøres i Løpsbulletinen. Maksimum antall deltagende hester i hver avdeling er 90. Dersom flere enn 90 hester starterklæres til kvalifisering, vil de hester som ikke er blant de 90 best rangerte (basert på grunnlag og startpoeng ved innmeldingsfristens utløp) avvises, slik at man kommer ned på 90 deltakere i kvalifisering. Hester som avvises vil få samlet innskudd tilbakebetalt.

Fordeling:
Seeding til kvalifiseringsløp, skjer etter følgende mønster:
Hestene blir seedet etter en egen ranking basert på både hestens grunnlag og startpoeng ved innmeldingsfristens utløp. Hest som rangeres som nr 1 går til avd 1, hest som rangeres som nr 2 går til avd 2 osv, deretter omvendt ordning.
Dersom hester oppnår samme ranking basert på grunnlag og startpoeng, blir beste plassering i siste start, deretter nest siste start osv avgjørende for den innbyrdes rangeringen hestene imellom. Dersom dette også er likt, foretas loddtrekning.
Mørk sportrekning i kvalifiseringsløp.

Finaler

Åpen finale og hoppefinale vil bli avviklet samme dag. Fra kvalifisering går de 15 best plasserte hester som er startberettiget i finale videre til finale. Dersom det er dødt løp mellom to eller flere hester om kvalifiseringsplass til finale, blir hest med på forhånd høyest rangering prioritert. Dersom rangering også er lik, foretas loddtrekning.
Spor i finalen velges etter loddtrekning, først mellom de best plasserte hestene i kvalifiseringsløpene, deretter de nest beste osv.