Eiendom ønskes kjøpt

Skrevet av Jørgen Midtlyng,  22.03.2011

Styringsgruppen for Nye Leangen ønsker å komme i kontakt med grunneiere som kan tilby arealer til nytt hovedanlegg for travsporten i Midt-Norge.

Ta kontakt med:

Trond Rønningen E-post: Trond.Ronningen@BlockWatne.no
Mobil: 915 15 092
Jørgen Midtlyng E.post: jorgen.midtlyng@ntebb.no
Mobil: 970 98 149
Noralf P. Brekken E-post: noralf@stallrags.no
Mobil: 922 00 963
Petter Baalsrud E-post: petter.baalsrud@tine.no
Mobil: 909 38 057